Η Θεοσοφική Εταιρεία στην Ελλάδα είναι ενεργή κυρίως στην Αθήνα και εργάζεται με συναντήσεις διαφορετικών Στοών ή Θεοσοφικών Ομάδων. 

Αθήνα

Στοές ΑΘΗΝΑΣ: Συνεδριάζει δύο φορές το μήνα την ημέρα Δευτέρα.

Η Στοά "ΗΛΙΟΣ:  Συνεδριάζει δύο φορές το μήνα την ημέρα Τρίτη.

Η Στοά "ΟΡΦΕΥΣ": Συνεδριάζει δύο φορές το μήνα την ημέρα Τρίτη, εναλλάξ με την αδελφή στοά "ΗΛΙΟΣ".

Η Στοά "ΥΠΑΤΙΑ": Συνεδριάζει δύο φορές το μήνα την ημέρα Τετάρτη.

Η Στοά "ΑΜΜΩΝΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ": Συνεδριάζει δύο φορές το μήνα την ημέρα Πέμπτη.

Η Στοά "ΑΠΟΛΛΩΝ": Συνεδριάζει δύο φορές το μήνα την ημέρα Πέμπτη. 

Η Στοά "ΑΡΤΕΜΙΣ": Συνεδριάζει δύο φορές το μήνα την ημέρα Πέμπτη, εναλλάξ με την αδελφή στοά "ΑΠΟΛΛΩΝ".

Η Στοά "ΑΛΚΥΩΝ": Συνεδριάζει δύο φορές το μήνα την ημέρα Παρασκευή.

Η Στοά ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ: Συνεδριάζει δύο φορές το μήνα την ημέρα Παρασκευή, εναλλάξ με την αδελφή στοά "ΑΛΚΥΩΝ".


Αλεξανδρούπολη

Στοά «Κάβειρος» Τηλ. Επικοινωνίας: 6976488448 (Τρανοπούλου Γεωργία)

Κρήτη

Στοά «Μίνως»

Θεοσοφική Ομάδα «Ραδάμανθυς»

Κεφαλλονιά

Θεοσοφική Ομάδα «Πρόκρις»