Το Άντιαρ είναι η διεθνής έδρα της θεοσοφικής Εταφείας

Το Διεθνές Συνέδριο

Κάθε Δεκέμβριο. από τις 26 έως τις 31 πραγματοποιείται το Διεθνές Συνέδριο, ένα σημαντικό γεγονός για τους θεόσοφους σε όλο τον κόσμο. Οι εκπρόσωποι φθάνουν από παντού, από όλα τα εθνικά τμήματα και παραρτήματα στις διάφορες χώρες του κόσμου. Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου. μέσω των διαλέξεων μερικών από τους διαπρεπείς Θεόσοφους, φιλοσόφους, επιστήμονες και, γενικά σκεπτόμενους ανθρώπους, μέσω συμποσίων. διαλόγων και συζητήσεων, εξετάζονται και ερευνούνται, η έννοια της θεοσοφίας στα πλαίσια του σημερινού κόσμου. Τα πρόσωπα που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Συνέδριο πρέπει να στείλουν επιστολή στο 'Αντιαρ, όχι πριν από το Σεπτέμβριο κάθε έτους, στην παρακάτω διεύθυνση:

Τhe Convention Officer, 
The Theosophical Society,
Adyar, Chennai- 600020, India

 

Η Βιβλιοθήκη και το Ερευνητικό κέντρο Αντιάρ

Η Βιβλιοθήκη και το Ερευνητικό κέντρο Αντιάρ ιδρύθηκαν το 1886 από το συνταγματάρχη Όλκοττ. Στην αρχή ήταν μια μικρή αλλά πολύτιμη συλλογή από τα βιβλία των Ιδρυτών. Σήμερα είναι μια από τις σημαντικότερες ασιατικές βιβλιοθήκες σε όλο τον κόσμο, αφιερωμένη στην έρευνα και τη δημοσίευση στον τομέα του ανατολικού πολιτισμού, την φιλοσοφία και την θρησκεία. Περιέχει πάνω από 250.000 τυπωμένους τόμους βιβλίων και σχεδόν 20.000 χειρόγραφα σε φύλλα φοινικιάς από την Ινδία, Σρι Λάνκα, Κίνα κ.λ. π. 

 Ο θεοσοφικός Εκδοτικός Οίκος

Ο θεοσοφικός Εκδοτικός Οίκος, είναι ένα τμήμα της Θεοσοφικής Εταιρείας, που ιδρύθηκε στην αρχή του 200ύ αιώνα και έχει εκδώσει πάνω από 700 τίτλους που εξετάζουν τη Θεοσοφία, τις διαφορετικές θρησκείες, τη φιλοσοφία, τη γιόγκα, την επιστήμη, τον αποκρυφισμό, διαλογισμό, κ.λ.π. Όλες οι εργασίες για την ανατολική φιλοσοφία, που δημοσιεύονται από τη Βιβλιοθήκη και το Ερευνητικό Κέντρο του Άντιαρ, διανέμονται από το Θεοσοφικό Εκδοτικό Οίκο. 

  

 

Αϊθουσα

Η Θεοσοφία, ή η αιώνια σοφία, είναι η ρίζα όλων των Θρησκειών η οποία πιστοποιεί την ενότητά τους. Η κεντρική αίθουσα του κτιρίου στο Άντιαρ συμβολίζει αυτή την ενότητα. Στην είσοδο της αίθουσας, σε μια εσοχή που βρίσκεται πίσω από μια μαρμάρινη πλατφόρμα, υπάρχουν σε ασβεστοκονίαμα οι μoρφές της Ε. Μπλαβάτσκη και του Χ. Όλκοττ. Κατά μήκος των τοίχων της αίθουσας υπάρχουν ανάγλυφα από σύμβολα και φιγούρες που αντιπροσωπεύουν τις ισχύουσες (σήμερα) θρησκείες: το Χριστιανισμό, Βουδισμό, Ινδουισμό, Ζωροαστρισμό, τον Ισλαμισμό, το Ζαϊνισμό, τον Ταοϊσμό, τον Koμφουκιανισμό και την θρησκεία Βαχάϊ. Ο νότιος τοίχος αντιπροσωπεύει τις 'νεκρές' για την εποχή μας, θρησκείες. Στη δυτική πλευρά της αίθουσας υπάρχει ένα μεγάλος πίνακας στον οποίο είναι γραμμένα τα ονόματα όλων των τμημάτων της Θεοσοφικής Εταιρείας σε όλο τον κόσμο. Η Θεοσοφική κοινωνία με το ρητό της" δεν υπάρχει καμία θρησκεία ανώτερη από την αλήθεια", αντιπροσωπεύεται από το σύμβολό της στην νότια πλευρά.